TPÖÇG-İçi

TPÖÇG İçi Etkinliklerimiz

TPÖÇG İçi Etkinliklerimiz

Eğitim Ofisi; TPÖÇG’ü, çalışanlarını ve gönüllülerini desteklemek amacıyla, iletişim, çatışma çözme, yaratıcılık, kriz yönetimi, değerler, karar verme, korkularla yüzleşme, etkili toplantı yapma, duygusal zeka, kolaylaştırma, geribildirim, finansal yönetim, bütçe artırma, hedef belirleme, grup dinamikleri, sağlık, insan kaynakları, kültürlerarası etkileşim, liderlik, pazarlama, motivasyon, kültürel farkındalık, ikna, sunum becerileri, proje yönetimi, toplum önünde konuşma, bilgi aktarımı, öğrenmeyi öğrenme, stratejik planlama, takım kurma, zaman yönetimi, eğitim(training) tasarlama ve eğitim verme gibi pek çok konuda eğitimler sunar. Bu eğitimler TPÖÇG çalışanlarının bir araya geldiği her toplantıda gerçekleştirilebilir. (Örneğin; TPÖÇG Kampı, Zirveler, Kongre vb.)
Eğitim Ofisi’nin sunduğu en temel  etkinlik yılda bir düzenlenen Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’dur. Ek olarak Eğitim Ofisi, sosyal sorumluluk projesi ‘Mind the Mind’ için  Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (EFPSA) ile işbirliği içindedir.

Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu

Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu, Türkiye ve Kıbrıs’ın her yanından psikolojide hazırlık, lisans, yüksek lisans ve doktora okuyan tüm öğrencilerin katılabileceği yoğun içerikli bir eğitmen yetiştirme programıdır. Eğitmen adaylarının gerekli bilgi ve uygulamalarla öğrenme süreçlerinin desteklendiği, unutulmaz, dolu dolu bir hafta boyunca sürmektedir. Katılımcılar, eğitmen olmak üzere bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirirler.

Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’nun amacı, TPÖÇG’e katkı sağlayacak yetkin eğitmenler yetiştirmektir. 8 gün 7 gece sürecek olan bu okula, dikkatle seçilmiş 12 eğitmen adayı katılır ve ilerleyen süreçte bu katılımcılara TPÖÇG Eğitmen Havuzu’na girmeleri için TPÖÇG Eğitmenleri rehberlik ederler.

Etkinliğin genel amacı ise eğitmen adaylarının yaygın eğitimin amacını, öğrenme ve öğretme yöntemlerini ve teorilerini içselleştirmeleri; bu bilgi, beceri ve tutumun toplamını bir eğitimi başarıyla tasarlayacak ve uygulayacak şekilde ortaya koymaları; hem TPÖÇG’te hem diğer organizasyonlarda etkili eğitimler verebilecek yetkinliğe ulaşmalarıdır. Eğitmenlerin sahip olması gereken bu bilgi, beceri ve tutumları; kendilerini ve başkalarını geliştirecek, uygun öğrenme ortamı sağlayacak ve güçlü kişilerarası ilişkier geliştirecek şekilde kullanmayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu (EE), TPÖÇG’ün en yeni etkinliklerinden biri olmasına rağmen, oldukça ilgi çekmektedir.

EE 2016, Ağutos’ta Olimpos’ta gerçekleşecektir. Daha ayrıntılı bilgi için EE’nin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Eğitim Günleri

The toggle content goes here, click the edit button to change this text.