Hakkımızda

EĞİTİM OFİSİ

EĞİTİM OFİSİ

TPÖÇG yapı şemasının en yeni parçalarından biridir.  Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile iş birliği içinde çalışırlar.

Nasıl Kuruldu?

2014-2015 görev yılında, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ndeki Güz Toplantısı’nda, oy birliğiyle bir Eğitim Ofisi kurulmasına karar verildi. Ancak TPÖÇG’ün henüz hiç eğitmeni yoktu. Bu yüzden TPÖÇG Eğitim Ofisi’nin, EFPSA’dan gelecek destekle  bir süre yürütülmesi planlanmıştı. Tüm bunlar konuşulurken; TPÖÇG’te bir Eğitim Ofisi’nin olmasını en başından beri çok isteyen iki TPÖÇG’lü, 2015 yazında ilk kez EFPSA Train the Trainers Summer School’a katılmaya hak kazandı. EFPSA’nın Eğitmenler Eğitimi Yaz Okulu’ndan mezun olup, EFPSA Eğitmenler Havuzuna (Trainers Pool) giren Arınç Sönmez ve Zeynep Bostan, TPÖÇG Eğitim Ofisi’nin kurucu üyeleri ve ilk eğitmenleri oldular. Böylece TPÖÇG Eğitim Ofisi, aktif çalışmalarına başladı.
Eğitim Ofisi ilk eğitimini 2015 Temsilciler Kampı’nda(Zonguldak) vermiştir. Daha sonraki Zirve ve toplantılarda da  hız kesmeden çalışmalarına devam etmiştir.

Misyonumuz

Eğitim Ofisinin misyonu; Türkiye ve Kıbrıs’taki psikoloji öğrencilerinin, TPÖÇG’ün ve  çalışanlarının gelişimini desteklemek, ihtiyaçlarına yaygın eğitim yöntemleriyle yenilikçi çözümler üretmektir.

Vizyonumuz

TPÖÇG Eğitim Ofisi olarak vizyonumuz; örgütsel ve bireysel gelişim için yaygın eğitim yöntemlerinin tanınmasına ve kabul görmesine katkı sağlamaktır.

Yapımız

Eğitim Ofisi, TPÖÇG yapı şemasına göre Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile çalışır ve ona rapor verir. Şu an için TPÖÇG Eğitim Ofisinde iki eğitmen bulunmaktadır ve Eğitim Ofisi çalışmalarını ortaklaşa yürütmektedirler. TPÖÇG Eğitim Ofisi, EFPSA’nın (European Federation of Psychology Students’ Associations) Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’ndan (Train the Trainers Summer School) mezun olmuş ve EFPSA Eğitmen Havuzuna katılmaya hak kazanmış, eğitim oturumlarını yönlendirebilecek düzeyde psikoloji öğrencilerinden oluşmaktadır.

Bu eğitmenler; TPÖÇG etkinliklerinde etkili eğitimler vermekten, TPÖÇG Eğitim Sisteminin kalitesini ve sürdürülebilirliğini korumak ve geliştirmekten, TPÖÇG-dışı organizasyonlarda eğitimle ilgili çalışmalar yapmaktan, TPÖÇG Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu düzenleyerek yeni kuşak eğitmenleri TPÖÇG’e kazandırmaktan sorumludurlar.

TPÖÇG Eğitmenler Havuzu ise Eğitim Ofisi tarafından idare edilen, TPÖÇG eğitmenlerinin içinde bulunduğu bir birimdir. TPÖÇG Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’ndan mezun olan eğitmen adayları, Eğitim Ofisi tarafından öngörülen gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra TPÖÇG Eğitmenler Havuzuna başvurabilir ve TPÖÇG-içi ve TPÖÇG-dışı etkinliklerde resmi TPÖÇG Eğitmeni olarak eğitimler verebilirler.